Auto Door - Asian

Sliding Door 

ระบบประตูกระจกออโต้ สำหรับน้ำหนัก 150กิโลกรัม
ระบบประตูกระจกออโต้ สำหรับน้ำหนัก 150กิโลกรัม

ระบบประตูออโต้ บานเลื่อนเดียวและบานเลื่อนคู่ ปรับความไวในการเปิดและปิดได้ การทำงานเงียบ

ระบบประตูกระจกอัตโนมัติสำหรับประตูน้ำหนัก 250กิโลกรัม
ระบบประตูกระจกอัตโนมัติสำหรับประตูน้ำหนัก 250กิโลกรัม

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูออโต้บานเลื่อนเดียวหรือบานเลื่อนคู่ที่มีขนาดบานใหญ่ การเปิดปิดต่อเนื่อง


Visitors: 33,938